fbpx

Disclaimer & Privacy Statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://metimeacademy.nl/, Bedrijf JJ van Zon / Me-time Academy, eigenaar JJ van Zon (J.A.A. van Zon) onderdeel van VOF C&J Media. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy statement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel JJ van Zon / Me-time Academy, bedrijf van JJ van Zon (J.A.A. van Zon – Oostelijk Halfrond 87, 1183 EN, Amstelveen, Nederland) met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan JJ van Zon niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JJ van Zon garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van JJ van Zon via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. JJ van Zon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer JJ van Zon links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door JJ van Zon worden aanbevolen. JJ van Zon aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door JJ van Zon niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

JJ van Zon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JJ van Zon of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy Statement

Anonieme gegevens worden verzameld met betrekking tot het bezoek aan de website jjvanzon.com. De gegevens worden aan de ene kant gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en aan de andere kant om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. In uw browser kunt u het zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op metimeacademy.nl dan niet meer voor u beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen

JJ van Zon behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze disclaimer en privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen via email hello@jjvanzon.com met Privacy Statement als subject.

Ja, ik word een Liefde Activist!

Gratis Meditaties Minder Stress

Wordt het tijd voor een dosis vrolijkheid?

*als jij je aanmeldt schrijf jij je ook meteen in voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!